головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #4(25)
пошук по сайту
Дошкільна освіта в українській державі мовою базових документів (аналіз, висновки, пропозиції)
Автор: Касян Людмила
науковий співробітник відділу національної культури НДІУ

Дошкільна освіта в українській державі мовою базових документів (аналіз, висновки, пропозиції)

Реалізація державності залежить від дієвої державницької позиції кожного громадянина. Тому "найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів" [5, 7]. В Україні система освіти безперервна. Її обов’язкова складова – дошкільна освіта як цілісний процес, спрямований на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку. Дошкільна освіта і виховання повинні ґрунтуватися на єдності та цілісності родинного та суспільного виховання (школа–родина). Метою виховного процесу має бути формування особистості з багатими почуттями, глибокими мислительно-інтелектуальними спроможностями та універсально-широкими інтересами.
Система дошкільної освіти в Україні регулюється Законом України «Про освіту», чинним з 1991 р., Законом «Про дошкільну освіту» (в подальшому Закон), Законом України «Про охорону дитинства», що має силу з 2001 р. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, затвердженим колегією МОН України та Президією АПН України 1998 р.
Згідно з Законом України «Про освіту» [3], метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі їх інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Освіта в Україні ґрунтується  на засадах  гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти визначаються Законом України «Про дошкільну освіту» [2]. Згідно з ним, дошкільна освіта забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання. Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) [3], дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії із сім’єю. Згідно з Законом (статті 8 та 36) [2], сім’я зобов’язана виховувати, розвивати і навчати дитину в родинному колі. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їхнього життя, здоров’я, людської гідності; зобов’язані виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. У Законі України «Про охорону дитинства» (статті 11–12) [2] вказується, що сім’я є природним середовищем для фізичного, духов¬ного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідаль¬ність за створення належних умов для цього. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відпо¬відальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних, історичних і культурних цінностей українського та інших народів, на підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злаго¬ди та дружби між народами, етнічними, національними, ре¬лігійними групами.
Дошкільна освіта ґрунтується на поєднанні досягнень вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.
У Законі (стаття 4) [2] зафіксовано, що дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні, є цілісним процесом, спрямованим на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, спрямованим на формування у дитини дошкіль...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet